Bơm chìm Amarex N

  • Mô tả

Mô tả

Ứng dụng
Nước làm mát và nước ngưng tụ
Trạm bơm thoát nước
Năng lượng
Bể chứa nước mưa / lũ lụt
Nước thải công nghiệp
Nước thải đô thị

Thông số kỹ thuật
Q max
320.0 m³/h
H max
42.0 m

Thiết kế
Máy bơm chìm trục đứng một tầng cánh để lắp đặt ướt, với cánh quạt dòng chảy tự do (F-max) hoặc cánh quạt cánh kép trên (D-max), phiên bản cố định hoặc có thể di chuyển. Bộ máy bơm khớp nối ngắn một tầng cánh, một lối vào không tự mồi. Có phiên bản tuân thủ ATEX.

Ứng dụng
Vận chuyển nước thải, quản lý nước thải, hệ thống thoát nước, nhà máy xử lý nước thải, vận chuyển nước mưa, tuần hoàn, xử lý bùn