Bơm chìm KRT

  • Mô tả

Mô tả

Ứng dụng
Xử lý nâng cao / 3 giai đoạn
Loại bỏ tro
Xử lý / 2. giai đoạn
Khí sinh học
Nhà máy bia
Dịch vụ xây dựng

Thông số kỹ thuật
Q max
10,080.0 m³/h
H max
120.0 m

Thiết kế
Máy bơm chìm một tầng động cơ nằm ngang hoặc đứng có thiết kế khớp nối ngắn, với nhiều kiểu cánh quạt thế hệ mới khác nhau, để lắp đặt ướt hoặc khô, phiên bản cố định hoặc có thể di chuyển, với động cơ tiết kiệm năng lượng và các Model để sử dụng trong môi trường dễ cháy nổ.

Ứng dụng
Bơm tất cả các loại nước thải trong quản lý nước và nước thải, khử mặn nước biển và công nghiệp, đặc biệt là nước thải chưa qua xử lý có chứa sợi dài và các chất rắn, chất lỏng có chứa khí hoặc không khí, và bùn thô, hoạt tính và phân hủy