Bơm PCCC UL-FM Cobra

  • Mô tả

Mô tả

COBRA UL / FM
Bộ máy bơm chữa cháy với các sản phẩm được chứng nhận UL / FM.
Máy bơm chữa cháy, Bộ điều khiển
Động cơ Diesel được UL / FM phê duyệt.

Thông số kỹ thuật
– Lưu lượng tối đa: 3000 Gpm
– Áp tối đa: 236 Psi

Bộ máy bơm điện bao gồm;
– Bơm (Bơm UL / FM)
– Bộ điều khiển là UL / FM (Tornatec)
– Động cơ điện (Siemens IE2-Eff1)
(Nema MG1 – UL List theo yêu cầu)
Bộ máy bơm Diezel bao gồm;
– Máy bơm (UL / FM – Máy bơm Armstrong)
– Bộ điều khiển (bộ điều khiển UL / FM)
– Động cơ Diesel (UL / FM – Clarke Anh / Mỹ) “