Thiết bị giám sát vận hành bơm PumpMeter

Thiết bị giám sát vận hành bơm PumpMeter

Danh mục:
  • Mô tả

Mô tả

PumpMeter
Thiết bị giúp giám sát hoạt động của một máy bơm. Đây là một cảm biến áp suất thông minh cho máy bơm, với màn hình hiển thị tại chỗ các giá trị đo và dữ liệu vận hành. Nó ghi lại hồ sơ tải của máy bơm để chỉ ra bất kỳ tiềm năng nào để tối ưu hóa hiệu quả năng lượng và tính khả dụng. Thiết bị bao gồm hai cảm biến áp suất và một bộ phận hiển thị. PumpMeter được cung cấp được lắp ráp hoàn chỉnh và được tham số hóa cho máy bơm mà nó được sử dụng. Nó sẵn sàng hoạt động ngay khi cắm đầu nối phích cắm M12 vào.