Liên hệ

Công ty TNHH Kỹ Thuật DTS Việt Nam

Địa chỉ:

98 Vũ Tông Phan, Phường An Phú, Tp. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Tel: (028) 35118169 – Hotline: (84) 902 023 046

Email: trando@dtsvietnam.vn

Website: www.dtsvietnam.vn