Van cầu KSB BOA-H

  • Mô tả

Mô tả

Các ứng dụng chính
Nhiên liệu sinh học
Tuần hoàn lò hơi
Nhà máy bia
Dịch vụ xây dựng
Công nghiệp hóa chất
Sưởi ấm khu vực

Thông số kỹ thuật
T tối đa
350 ° C
DN tối đa
350
PN tối đa
25

Ứng dụng
Hệ thống đun nước nóng, hệ thống đun nước nóng nhiệt độ cao, mạch làm mát, hệ thống truyền nhiệt, ứng dụng hơi nước nói chung trong dịch vụ tòa nhà và công nghiệp. Các chất lỏng khác theo yêu cầu.