Van bướm KSB ISORIA 10/16

Van bướm KSB ISORIA 10/16

Danh mục:
  • Mô tả

Mô tả

Các ứng dụng chính
Điều trị nâng cao / 3 tầng
Tiểu sử. điều trị / 2. giai đoạn
Nhiên liệu sinh học
Khí sinh học
Nhà máy bia
Dịch vụ xây dựng

Thông số kỹ thuật
T tối đa
200 ° C
DN tối đa
1.000
PN tối đa
16

Ứng dụng
Các nhiệm vụ đóng cửa và kiểm soát trong tất cả các lĩnh vực công nghiệp và năng lượng