Omega

  • Mô tả
  • Design
  • Application

Mô tả

Ứng dụng
Dịch vụ xây dựng
Công nghiệp hóa chất
Nước làm mát và nước ngưng tụ
Khử muối
Sưởi ấm khu vực
Trạm bơm thoát nước

Thông số kỹ thuật
Q max
2,880.0 m³/h
H max
210.0 m

Thiết kế
Máy bơm đơn tầng cánh 2 cửa hút được lắp đặt theo phương ngang hoặc thẳng đứng, với cánh quạt hướng tâm kép, mặt bích phối ghép với DIN, EN hoặc ASME.

Ứng dụng
Bơm nước có hàm lượng chất rắn thấp, ví dụ: trong hệ thống cấp nước, trạm bơm tưới tiêu, nhiệm vụ khai thác trong hệ thống khử muối, trạm điện, hệ thống chữa cháy, đóng tàu, sưởi ấm hoặc làm mát khu vực

Pumping water with a low solids content, e.g. in waterworks, irrigation and drainage pumping stations, extraction duties in desalination systems, power stations, fire-fighting systems, shipbuilding, district heating or cooling.