Samson Cera Sustem SSC – Sliding Disc Valve

Samson Cera Sustem SSC – Sliding Disc Valve

Danh mục:
  • Mô tả

Mô tả

Thiết kế:
Van đĩa trượt chống Mài mòn và ăn mòn.
Cera cung cấp van đĩa trượt chống mài mòn và chống ăn mòn cho chức năng điều khiển đóng / mở hệ thống. Với thiết kế này, chỉ phần gốm tiếp xúc bởi chất lỏng. Do đó, nó thích hợp cho các phương tiện ăn mòn cao.
Ưu điểm khác: Kiểm soát tuyệt vời lượng nhỏ chứa chất rắn – hoàn toàn không có góc chết.

Thông số kỹ thuật:
NOMINAL DIAMETERS: DN 10 to DN80 (3/8″ to 3″)
PRESSURE CLASSES: up to PN40 (up to Class 300)
MATERIALS: Ceramic-lined Stainless Steel
TEMPERATURE RANGE: -30 °C to +310°C (-22 °F to +590 °F)
OPTIONS: Various ceramics and sealing materials

Ứng dụng công nghiệp
Hóa chất & hóa dầu, Dược phẩm & Công nghệ sinh học, Năng lượng tái tạo, Bột giấy & Giấy, Khai thác & Kim loại, Khoáng sản, Dầu khí, Sản xuất điện