Nhà máy Top Glove – Bình Dương (Giai đoạn 2)

Nhà máy Top Glove – Bình Dương (Giai đoạn 2)

1 photo


Project Description

Nhà máy Top Glove – Bình Dương (Giai đoạn 2)

Địa chỉ: KCN Bàu Bàng, Bình Dương.
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Top Glove Việt Nam
Công ty TNHH Kỹ Thuật DTS Việt Nam hân hạnh là nhà cung cấp hệ thống Bơm Cấp nước