Nhà máy Top Glove – Bình Dương

Nhà máy Top Glove – Bình Dương

1 photo


Project Description

Nhà máy Top Glove – Bình Dương
Địa chỉ: KCN Bàu Bàng, Bình Dương.
CĐT: Công ty TNHH Top Glove Việt Nam
Công ty TNHH Kỹ Thuật DTS Việt Nam hân hạnh là nhà cung cấp hệ thống Bơm Cấp nước, hệ thống bơm tăng áp, hệ thống bơm PCCC cho dự án