Nhà máy SX và Gia Công Đồ Gỗ – Ngoại Thất Millennium (MFC)

Nhà máy SX và Gia Công Đồ Gỗ – Ngoại Thất Millennium (MFC)

1 photo


Project Description

Nhà máy SX và Gia Công Đồ Gỗ – Ngoại Thất Millennium (MFC)
Vị trí: Số 1, đường số 1, KCN Việt Nam – Singapore, X.Tịnh Phong, H.Sơn Tịnh, TP.Quảng Ngãi
Chủ đầu tư: Công Ty TNHH Millennium Furniture
Công ty TNHH Kỹ Thuật DTS Việt Nam hân hạnh là nhà cung cấp hệ thống Gói bơm cho hệ HVAC của nhà máy